DJEČJI VRTIĆ JAKŠIĆ

STJEPANA RADIĆA 1

34308 JAKŠIĆ

KLASA: 601-01/21-01/18

URBROJ: 2177/04-1-21/01

Jakšić, 10. lipanj 2021.

 

JAVNI POZIV ZA UPIS DJECE U OBVEZNI PROGRAM PREDŠKOLE ZA 2021/2022. PEDAGOŠKU GODINU

Dječji vrtić “Jakšić” objavljuje Javni poziv za upis djece u program predškole za djecu rođenu do 31. ožujka 2016. godine.

Pozivaju se roditelji predškolske djece koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja, na upis djece u program predškole. Program predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u Dječjem vrtiću.

Uz zahtjev je potrebno priložiti slijedeću dokumentaciju:

  • ispunjen Zahtjev za upis u program predškole ( Zahtjev se nalazi na mrežnoj stranici Vrtića )
  • presliku izvoda iz matične knjige rođenih ili rodni list za dijete (bez obzira na datum isprave)
  • preslike osobnih iskaznica djeteta i roditelja
  • preslika knjižice imunizacije
  • nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja (Centra za socijalnu skrb) o postojanju teškoća u razvoju – u slučaju da postoje teškoće u razvoju

Zahtjevi s priloženom dokumentacijom podnose se najkasnije do 31. kolovoza 2021. u Dječji vrtić Jakšić.

Zahtjev sa svom dokumentacijom poslati poštom na adresu:

DJEČJI VRTIĆ JAKŠIĆ

STJEPANA RADIĆA 1

34308 JAKŠIĆ

 

docxzahtjev za upis djeteta u program predškole

 

 

grbDJEČJI VRTIĆ JAKŠIĆ
Ulica Stjepana Radića 1
34308 Jakšić

Radno vrijeme: 06.30 - 16.30

OIB: 75559992297
IBAN: HR1624070001100450409
MB: 4586581

tel: 034/273-614
mob: 099/330-4222
email: dvjaksic@gmail.com
www.dv-jaksic.hr